Fohlen 2020

Namensmotto: Naturphänomene

 

 

 

    

Morgenstern v.M. links und Monsun v.M. rechts

 

Monsun v.M.

 

Jade v.M.

 

Korona v.M.

 

Morgenröte v.M.

 

Midnight v.M.

 

Primavera v.M.

 

Nordwind v.M.

 

Niesel v.M.

 

   

Ruby Rose (zugekauft)

 

Rinis (zugekauft)

 

Frankenhöh´s First Lady (zugekauft)

 

   

Emilia v. Idablick (zugekauft)